Kečkovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kečkovce, Kečkivci — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v severnej časti Ondavskej vrchoviny na hranici s Poľskom, 400 m n. m.; 254 obyvateľov, 78,0 % slovenskej, 10,6 % rusínskej národnosti (2021). Na paleogénnych flyšových pieskovcoch a ílovcoch vznikol pahorkatinný až hornatinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1572 ako Mysztowka alias Keczko, 1582 alias Kecske, 1588 Keczkouicze alias Miztoka, 1600 Kechkowecz, 1618 Keczkocz, 1683 Kcsukhócz, 1685 Keczkócz, 1773 Kecskocz, Keczkowcze, 1786 Kecschkócz, Kecschkowce, 1808 Kecskócz, Keczkowce, Kečkowce, v rokoch 1863 – 1902 Kecskóc, 1907 – 13 Kecsköc, v roku 1920 Kečkovce.

Obec patrila panstvu Makovica, obyvatelia boli rusínskeho pôvodu. V roku 1711 sa útekom poddaných vyľudnila. V 18. stor. existovala v jej v katastri osada Kuchtovce (doložená 1720). Počas 1. a 2. svetovej vojny sa v Kečkovciach odohrávali ťažké boje. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka a oviec.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám sv. archanjela Michala (1911).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 11. marca 2023.

Kečkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/keckovce