Kechnec

Text hesla

Kechnec, Kenyhec — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji v juž. časti Košickej kotliny pri hraniciach s Maďarskom, 171 m n. m.; 1 053 obyvateľov, 85,5 % slovenskej, 12,5 % maďarskej národnosti (2012). Rovinné odlesnené územie. V katastri obce sa nachádza Priemyselná zóna Kechnec s fungujúcim komplexom infraštruktúry.

Obec písomne doložená 1220, 1221 ako Felnemet, 1295 Felnempty, 1319 Fwlnempthy, 1332 – 37 Felnempti, 1401 Felsewnemety, 1405 Felnempty alio nomine Kemnech-Keghnech, 1430 Kechnicznemethi, 1431 Kehnech, 1449 Felnempty, item molendini in fine Knyanyacz alio nomine Kuszyna, 1491 Kyszina, Kuszyna, 1520 Kehnech Nemethy, 1553 Kechnyecznemethy, 1560 Kenyhecz, Nempty, 1564 Kechnecz Nemthy, 1568 Kehnecz Nemety, 1577 Kehnecz Némety, 1605, 1630, 1746 Kenyhecz, 1773, 1786 Kenyhecz, 1808 Kenyhecz, Kehněc, 1863 – 1913 Kenyhec, 1920 Keňhec, 1927 – 38 Kehnec, 1938 – 45 Kenyhec, 1945 – 48 Kehnec, 1948 – 64, 1990 Kechnec.

Pôvodne bola kráľovským majetkom dosídleným nemeckými hosťami. Patrila k stolici desiatich dedín nemeckých hostí kráľovnej, ktorá mala sídlo vo Vižoli a bola vyňatá spod stoličného súdu Abovskej stolice. R. 1338 je tam doložený mlyn. V 15. stor. patrila šľachticom z Perína, neskôr viacerým zemanom. R. 1689 ju kráľ Leopold I. daroval Jánovi Čikovičovi. R. 1938 – 45 pripojená k Maďarsku, 1964 – 85 zlúčená s obcou Milhosť do obce Hraničná pri Hornáde, 1986 – 90 pričlenená k obci Seňa, od 1990 samostatná obec. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: sídlisko aurignacienskej kultúry, stopy osídlenia bukovohorskej kultúry a z eneolitu, nálezy pilinskej kultúry, žiarové hroby lužickej kultúry. Osídlenie z halštatskej a rímskej doby (przeworská kultúra), pohrebisko z obdobia avarského kaganátu (8. – zač. 9. stor.). Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie (1749, rekonštruovaný 1992 – 93), klasicistická kúria z 2. pol. 18. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kechnec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kechnec