Kecerovský Lipovec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kecerovský Lipovec — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji vo východnej časti Košickej kotliny na jej styku so Slanskými vrchmi, 350 m n. m.; 113 obyvateľov (2021). Na neogénnych usadených horninách v kotline vznikol pahorkatinný reliéf, na sopečných horninách pohoria hornatinný reliéf. Územie v kotline je odlesnené, územie v pohorí zalesnené.

Obec písomne doložená v roku 1229 ako Lipoue, Lypolch, v rokoch 1311 – 12 Lypolch, 1332 – 37 Lipot, Lypouch, Lypolch, v roku 1362 Lypolch, 1367 Eghazaslipolch, Felselipolch, 1370 Eghazaslipolch, 1427 Lyppolch, 1428 Lopoch, v rokoch 1489, 1587, 1588, 1600 Lypolz, v roku 1773 Keczer-Lipócz, Keczerowsky Lipowec, 1786 Keczer-Lippocz, Keczerské Lipowce, 1808 Keczer-Lipócz, Lipowec, v rokoch 1863 – 1913 Kecerlipóc, v roku 1920 Lipovec, Lipovce, 1927 Kecerovský Lipovec.

Bola centrom panstva Lipovec. Od roku 1229 patrila vetve rodu Abovcov, ktorých jedna línia neskôr používala meno Kecerovci; po roku 1241 nad obcou postavili hrad Lipovec ako svoje rodové sídlo (doložený 1282, 1543 po zavraždení Ambróza I. spustošený a už neobnovený, dnes v katastrálnom území obce Mudrovce), po rozdelení panstva Lipovec medzi dve samostatné vetvy rodu (1282) pripadla potomkom komesa Alexandra. Po vymretí Alexandrovej vetvy rodu získali obec Peter Dobi a Mikuláš, syn Štefana Vajdu. V roku 1427 bol vlastníkom obce Juraj Dobi, potom patrila viacerým majiteľom hradu. V 30. rokoch 14. stor. je tam písomne doložená existencia fary. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a prácou v lesoch.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 10. marca 2023.

Kecerovský Lipovec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kecerovsky-lipovec