Kecerovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kecerovce — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji vo východnej časti Košickej kotliny, 310 m n. m.; 3 794 obyvateľov (2021). Miestne časti: Kecerovské Kostoľany, Kecerovské Pekľany. Na neogénnych usadených horninách prekrytých uloženinami Olšavy a svahovými hlinami vznikol pahorkatinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené.

Obec vznikla v roku 1975 zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany (písomne doložená 1449 ako Koshelyan, 1567 Koztelyan, 1588 Koztelany, 1600 Koztelan, 1773 Kosztolan, Keczerowske Kosztolany, 1786 Kosztolan, 1808 Keczer-Kosztolán, Kostelany, 1863 – 77 Kecerkosztolán, 1882 Kecerkosztolán, Szentivánkosztolán, 1888 – 1902 Kecerkosztolán, 1907 – 13 Kecerkosztolány, 1920 Kecerské Kostoľany, Kecerské Kosceľany, 1927 – 48 Kecerovské Kostolany, 1948 – 74 Kecerovské Kostoľany) a Kecerovské Pekľany (písomne doložená 1332 – 37 ako Pekli, 1427, 1465, 1488, 1511, 1600 Peklen, 1773 Keczer-Peklin, Keczerowske Peklany, 1786 Keczer-Peklin, Keczerszké Peklani, 1808 Keczer-Peklin, Kecerské Peklany, 1863 Kecerpeklin, 1873 – 1913 Kecerpeklén, 1920 Kecerské Pekľany, Kecerské Pekeľany, 1927 – 74 Kecerovské Pekľany).

Obec Kecerovské Kostoľany patrila v 15. stor. zemanom zo Zbudze, v 16. stor. bola súčasťou panstva Lipovec, neskôr patrila Drugetovcom, Barkóciovcom a od roku 1730 Zičiovcom. V 16. stor. je doložená ako mestečko s trhovým právom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a tkáčstvom. Obec Kecerovské Pekľany bola súčasťou panstva Lipovec. Patrila vetve rodu Abovcov, ktorá používala meno Kecerovci. V roku 1427 je doložený ako majiteľ Peter Kecer, 1447 Žofia. Koncom 15. a začiatkom 16. stor. vlastnil časť obce košický mešťan Juraj Gabriel. V polovici 16. stor. sa Kecerovské Pekľany znova dostali do rúk Kecerovcov, ktorí tam koncom 16. stor. preniesli faru z Kecerovských Kostolian, v rokoch 1580 – 82 dal Andrej Kecer vystavať renesančný kaštieľ. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch.

Archeologické nálezy: v časti Kecerovské Pekľany stopy osídlenia z neolitu.

Stavebné pamiatky: v časti Kecerovské Pekľany neskorogotický kaštieľ so vstavanou vežou (1500, okolo 1600 renesančne prestavaný) a renesančný kaštieľ (1580 – 82, upravovaný v 16. – 19. stor.), pôvodne renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava (1628, na mieste staršieho, pravdepodobne dreveného zo 14. stor., 1733 barokovo a 1807 klasicisticky upravený).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 10. marca 2023.

Kecerovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kecerovce