Kecerovce

Text hesla

Kecerovce — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji vo vých. časti Košickej kotliny, 310 m n. m.; 3 044 obyvateľov (2011). Miestne časti: Kecerovské Kostoľany, Kecerovské Pekľany. Na neogénnych usadených horninách prekrytých uloženinami Olšavy a svahovými hlinami vznikol pahorkatinný reliéf. Územie je prevažne odlesnené.

Obec vznikla 1975 zlúčením obcí Kecerovské Kostoľany (písomne doložená 1449 ako Koshelyan, 1567 Koztelyan, 1588 Koztelany, 1600 Koztelan, 1773 Kosztolan, Keczerowske Kosztolany, 1786 Kosztolan, 1808 Keczer-Kosztolán, Kostelany, 1863 – 77 Kecerkosztolán, 1882 Kecerkosztolán, Szentivánkosztolán, 1888 – 1902 Kecerkosztolán, 1907 – 13 Kecerkosztolány, 1920 Kecerské Kostoľany, Kecerské Kosceľany, 1927 – 48 Kecerovské Kostolany, 1948 – 74 Kecerovské Kostoľany) a Kecerovské Pekľany (písomne doložená 1332 – 37 ako Pekli, 1427, 1465, 1488, 1511, 1600 Peklen, 1773 Keczer-Peklin, Keczerowske Peklany, 1786 Keczer-Peklin, Keczerszké Peklani, 1808 Keczer-Peklin, Kecerské Peklany, 1863 Kecerpeklin, 1873 – 1913 Kecerpeklén, 1920 Kecerské Pekľany, Kecerské Pekeľany, 1927 – 74 Kecerovské Pekľany).

Obec Kecerovské Kostoľany patrila v 15. stor. zemanom zo Zbudze, v 16. stor. bola súčasťou panstva Lipovec, neskôr patrila Drugetovcom, Barkóciovcom a od 1730 Zičiovcom. V 16. stor. je doložená ako mestečko s trhovým právom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a tkáčstvom. Obec Kacerovské Pekľany bola súčasťou panstva Lipovec. Patrila vetve rodu Abovcov, ktorí používali meno Kecerovci. R. 1427 je doložený ako majiteľ Peter Kecer, 1447 Žofia. Koncom 15. a zač. 16. stor. vlastnil časť obce košický mešťan Juraj Gabriel. V pol. 16. stor. sa Kecerovské Pekľany znova dostali do rúk Kecerovcov, ktorí tam koncom 16. stor. preniesli faru z Kecerovských Kostolian, 1580 – 82 dal Andrej Kecer vystavať renesančný kaštieľ. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a prácou v lesoch.

Archeologické nálezy: v časti Kecerovské Pekľany stopy osídlenia z neolitu. Stavebné pamiatky: v časti Kecerovské Pekľany neskorogotický kaštieľ so vstavanou vežou (1500, okolo 1600 renesančne prestavaný) a renesančný kaštieľ (1580 – 82, upravovaný v 16. – 19. stor.), pôvodne renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava (1628, na mieste staršieho, pravdepodobne dreveného zo 14. stor., 1733 barokovo a 1807 klasicisticky upravený).

Zverejnené v marci 2017.

Kecerovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kecerovce