kazetová munícia

Text hesla

kazetová munícia, aj skriňová munícia, kontajnerová munícia — druh munície (delostrelecké strely, letecké bomby, bojové hlavice rakiet) obsahujúci v obale (kazete) jeden alebo viac druhov submunície (striel, malých bômb ap.). Submunícia má zvyčajne vysoký trieštivý (napr. guľôčková bomba) alebo vysoko kumulatívny účinok (napr. protitanková mína). Kazeta munície sa po vystrelení v určitom bode svojej dráhy letu otvorí a je z nej vymetaná submunícia, ktorej pohyb môže byť v ďalšej fáze dráhy riadený.

Kazetová munícia má mimoriadne veľké ničivé účinky, pretože po dopade zasiahne veľkú časť územia. V minulosti fungovali na podobnej báze šrapnely a kartáče, ktoré sa vyprázdnili v momente explózie, resp. vypálenia z hlavne. R. 2008 bol prijatý medzinárodný Dohovor o kazetovej munícii (v platnosti od 2010), ktorý zakazuje jej používanie, výrobu, dovoz, vývoz a skladovanie a ktorý podpísalo vyše 100 krajín sveta (Slovensko 2015), nepodpísali ho však napr. Rusko, Čína, USA a Sýria.

Zverejnené v marci 2017.

Kazetová munícia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazetova-municia