kazematy

Popis ilustrácie

Kazematy ako súčasť bývalého obranného systému mesta Luxemburg, 17. – 18. stor.

Text hesla

kazematy [tal.] — podzemné, často klenuté chodby vnútri murovanej konštrukcie opevnení (obranných systémov). Obvykle sa stavali na prízemí alebo pod úrovňou terénu a slúžili na streleckú obranu, ako sklady zbraní a ubytovne pre vojakov, príp. ako väzenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kazematy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kazematy