Kayusovia

Text hesla

Kayusovia [-ju-], aj Cayusovia, vlastným menom Te-taw-ken — severoamerický indiánsky kmeň žijúci na Severozápade USA (štát Oregon); asi 300 príslušníkov (2010). Kayusovia pôvodne žili na hornom toku riek Walla Walla, Umatilla a Grande Ronde polokočovným spôsobom života v osadách z típí, organizovaní boli v skupinách vedených náčelníkmi. Zaoberali sa najmä rybolovom (lososy), lovom a zberom rastlín (kamasia) a plodov. Boli známi ako veľmi bojovný kmeň (takmer neustále viedli vojny proti Paiutom, Šošonom a Bannockom, Klamathom a Shastom), úzky kontakt mali len s Nezperséami a Wallawallami. Začiatkom 18. stor. sa súčasťou ich kultúry stal kôň a podobne ako ich susedia Nezperséovia (chovatelia a šľachtitelia plemena Appaloosa) boli úspešní v jeho chove (vlastnili početné stáda) a šľachtení (plemeno Cayuse Indian Pony). R. 1805 prišla do oblasti objaviteľská expedícia amerických dôstojníkov Meriwethera Lewisa (*1774, †1809) a Williama Clarka (*1770, †1838), neskôr protestantskí misionári.

R. 1834 tam pôsobil metodista Jason Lee (*1803, †1845) a od 1836 presbyterián (a lekár) Marcus Whitman (*1802, †1847) s manželkou Narcissou Whitmanovou (Whitman, *1808, †1847), ktorí na kmeňovom území Kayusov založili misiu (Waiilatpu, pri dnešnom meste Walla Walla, Washington). V zime 1846 – 47 vypukla u Kayusov devastujúca epidémia osýpok (asi z 300 členov kmeňa prežila len polovica), za ktorú vinili misionárov, čo v novembri 1847 viedlo k takzvanému Whitmanovmu masakru (spolu s Whitmanom a jeho manželkou bolo zavraždených niekoľko ďalších ľudí) a následne k vojne proti Kayusom (1847 – 55, → indiánske vojny; 1936 bolo miesto misie vyhlásené za americkú historickú pamiatku pod názvom Whitmanov národný pamätník, od 1963 národná historická pamiatka Whitmanova misia). Vzhľadom na veľké straty v dôsledku epidémie a bojom proti Američanom museli napokon Kayusovia s USA uzavrieť mierovú dohodu (1855) a presťahovať sa do rezervácie na sev. strane pohoria Blue Mountains (v blízkosti dnešného mesta Pendleton), kde žijú aj v súčasnosti (spolu s Umatillami a Wallawallami sú známi ako Konfederované kmene indiánskej rezervácie Umatilla, Confederated Tribes of the Umatilla Indian Reservation). Kayuský jazyk (kayuština, cayuse) sa pokladá za izolovaný (zanikol začiatkom 2. pol. 20. stor.), v minulosti bol zaraďovaný spolu s jazykom molala do waiilaptskej skupiny penutijskej jazykovej rodiny.

Zverejnené v marci 2017.

Kayusovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kayusovia