Kayapóovia

Text hesla

Kayapóovia [-ja-], aj Kaiapóovia, Cayapóovia, Caiapóovia, vlastným menom Mebêngôkre — juhoamerický indiánsky kmeň v Brazílii (štáty Pará a Mato Grosso), asi 8-tis. príslušníkov (2010). V súčasnosti sa delí sa na 7 podkmeňov: Gorotirovia, Kararaôvia (aj Karararovia), Kôkraimôrôvia, Kuben-Krân-Krênovia, Mekrãgnotiovia, Metyktirovia (Txkukahamaovia, Txukarramaovia) a Xikrinovia (Xikrimovia); ďalších 5 (Kren-rovia, Kuben Ken Kamovia, Mejôt’yri, Me Mranhovia a Nhangagakrini) sa považuje za zaniknuté.

Kayapóovia žijú na rozsiahlom území pozdĺž riek Iriri, Bacajá, Fresco a Xingu v stálych osadách v domoch pokrytých slamou, usporiadaných v kruhu okolo centrálneho námestia. Organizovaní sú v monogamných rodinách. Zaoberajú sa najmä poľnohospodárstvom (pestovanie kukurice, manioku, batatov, cukrovej trstiny), lovom (pekari, tapír, aguti, paka), rybolovom a remeslami (preslávené sú ozdoby z peria vzácnych vtákov). Sú známi i pôsobivými tancami, maľbou na telo (značne komplikovanou, so spirituálnym významom, používané vzory sú staré niekoľko stor. a líšia sa podľa podkmeňov) a bohatou mytológiou (napr. mýtus o Bep-Kororotim, nebeskom učiteľovi Kayapóov bielej pleti).

K prvému kontaktu Kayapóov s Európanmi došlo koncom 19. stor., viedol však k vojnovému konfliktu a po porážke Kayapóovia opustili svoje pôvodné územie (dolný tok rieky Tocantins) a presunuli sa viac na západ (do vnútrozemia). Odvtedy sa bojom s európskymi kolonistami vyhýbali, mali však časté konflikty so susednými kmeňmi Karažáov, Xavantov, Jurunov a Kreen-Akarorov (známi aj ako Panaráovia, niekedy aj juž. Kayapóovia napriek tomu, že s Kayapóami nie sú blízko príbuzní). R. 1989 Kayapóovia presvedčili Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj o zastavení financovania priehrady Belo Monte na rieke Xingu, ktorá svojou výstavbou ohrozovala ich tradičné územie (výstavba sa začala až 2011), a 1991 boli potvrdené ich nároky na správu 44-tis. km2 dažďového pralesa (v súčasnosti spravujú územie s rozlohou viac ako 130-tis. km2). Kayapósky jazyk (kayapóština, mebêngôkre) sa zaraďuje do makro-geskej jazykovej rodiny a má niekoľko dialektov.

Zverejnené v marci 2017.

Kayapóovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kayapoovia