Kavec, Matúš

Popis ilustrácie

Matúš Kavec

Text hesla

Kavec, Matúš, 23. 9. 1898 Rajec, okr. Žilina – 2. 6. 1980 Bratislava — slovenský spisovateľ. R. 1916 – 18 sa zúčastnil 1. svetovej vojny, 1918 absolvoval notársky kurz v Martine a 1919 – 24 pôsobil ako notár vo Veľkom Rovnom. R. 1924 – 32 študoval diaľkovo na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Právnickej fakulte UK v Bratislave, 1924 – 53 pracovník Ústavu robotníckeho nemocenského poistenia v Bratislave, 1948 bol krátko väznený, 1953 – 54 mzdový účtovník v Žiline, 1954 – 58 vedúci technického kabinetu Agroprojektu v Bratislave.

Jeho prínosom do modernej slovenskej literatúry bolo zobrazenie osudov drotárov v románe Svetom moje, svetom... (1926) publikovanom časopisecky, v próze V rudých hmlách (1930) a v najvýznamnejšom románe Grapy (1936). Autor spoločensko-psychologických románov Kuvik na plote (1935) a Nezamestnaný (1935) z úradníckeho prostredia v Bratislave, dobrodružného románu so špionážnou zápletkou Návrat na hole (1938, knižne 1946) a autobiografického cyklu čŕt pre mládež Svetlonos (1973).

Zverejnené v marci 2017.

Kavec, Matúš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kavec-matus