kauzálny reťazec

Text hesla

kauzálny reťazec — sled udalostí vedúci k určitému konečnému výsledku, pričom každá časť tohto sledu spôsobuje, že nastane jej nasledujúca časť. Kauzálny reťazec musí byť aplikovaný na konkrétny prípad (potknutie je príčinou pádu, ktorý je príčinou zlomeniny a tá zapríčiňuje návštevu nemocnice, atď.), aby bolo jasné, či príčinnosť môže byť vo všeobecnosti analyzovaná v lineárnom reťazci oddelených súvislostí. Metodologicky je niekedy vhodné roztriediť jednotlivé články kauzálneho reťazca z chronologického hľadiska na príčinu, dôvod, jav, následok a dôsledok. Ku klasickým filozofickým problémom kauzálneho reťazca patria otázky časovej príčinnosti: Je skoršia udalosť predchodcom tej neskoršej? Ako môže mať udalosť kauzálny účinok po tom, čo prestala existovať? Ak niektoré javy nastali simultánne, možno zistiť súvislosť medzi nimi?

Zverejnené v marci 2017.

Kauzálny reťazec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kauzalny-retazec