Kautsky, Karl

Popis ilustrácie

Karl Kautsky

Text hesla

Kautsky, Karl, 18. 10. 1854 Praha – 17. 10. 1938 Amsterdam — nemecký filozof, národohospodár, sociálnodemokratický politik a novinár. R. 1863 sa s rodičmi presťahoval do Viedne, kde od 1874 študoval históriu a filozofiu. R. 1875 vstúpil do rakúskej sociálnodemokratickej strany, 1883 založil a až do 1917 viedol a vydával jej orgán, mesačník (od 1890 týždenník) Die Neue Zeit (Nový čas). Od 1880 žil v Zürichu, kde sa zoznámil s E. Bernsteinom a pod jeho vplyvom sa priklonil k marxizmu. R. 1881 navštívil v Londýne, kde 1885 – 90 (s prestávkami) žil, K. Marxa a F. Engelsa a stal sa ich blízkym spolupracovníkom, a najmä pod vplyvom F. Engelsa jedným z vedúcich marxistických teoretikov. R. 1890 sa vrátil do Nemecka a až do 1897 žil v Stuttgarte. R. 1891 spolu s A. Bebelom a E. Bernsteinom vypracovali tzv. Erfurtský program, ktorý programovo posunul Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) k tzv. ortodoxnému marxizmu.

Kautsky sa stal jednou z vedúcich osobností Druhej internacionály. Koncom 90. rokov 19. stor. vystupoval proti revizionizmu E. Bernsteina a ostatných socialistov, ktorí sa stavali proti Marxovej doktríne i proti revolučnému radikalizmu (napr. R. Luxemburgová). Po vypuknutí 1. svetovej vojny (1914) sa zriekol marxizmu a postavil sa proti SPD, ktorá podporovala angažovanosť Nemecka vo vojne, neskôr odmietol aj Leninovu interpretáciu marxizmu (ruskú Októbrovú revolúciu 1917 označil ako nedemokratickú a protimarxistickú, otvorene vystupoval proti sovietskej moci a komunizmu). R. 1917 z SPD vystúpil a pomohol založiť Nezávislú sociálnodemokratickú stranu Nemecka (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD), ktorá združovala revolučných socialistov. R. 1920 po rozdelení USPD sa opäť stal členom SPD a usadil sa vo Viedni, po anexii Rakúska Nemeckom v marci 1938 sa presťahoval do Amsterdamu. Autor teoretických prác Ekonomické učenie K. Marxa (Karl Marx’ ökonomische Lehren, 1887), F. Engels (F. E., 1895), Sociálna revolúcia (Die Soziale Revolution, 1903), Diktatúra proletariátu (Die Diktatur des Proletariats, 1918), Terorizmus a komunizmus (Terrorismus und Kommunismus, 1919) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kautsky, Karl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kautsky-karl