kaukazoidná varieta

Text hesla

kaukazoidná varieta, aj biela varieta, europoidná varieta, euroázijská varieta, kymotrichi, leukodermi, leiotrichi, starší názov biela rasa, aj europoidná rasa, euroázijská rasa, kaukazoidná rasa — varieta (populácia) druhu Homo sapiens charakteristická svetlou až tmavšou farbou pokožky, rovnými až vlnitými vlasmi rozličných farebných odtieňov (blond, tmavé aj červenohnedé), variabilnou pigmentáciou očnej dúhovky, stredne vysokou až vysokou postavou s vyváženým pomerom trupu a dolných končatín, dlhou a úzkou hlavou (→ dolichocefália), úzkym vystupujúcim nosom, málo výrazným bradovým výbežkom, tenkými alebo stredne hrubými perami a pomerne výrazným terciárnym ochlpením predovšetkým u mužov. Kaukazoidná varieta bola pôvodne rozšírená v Európe, na Blízkom a Strednom východe, v Indii a sev. Afrike, v súčasnosti obýva napr. aj Severnú Ameriku, Austráliu, Južnú Afriku a Pakistan. Nazvaná podľa Kaukazu, pretože autor typologickej klasifikácie ľudských skupín J. F. Blumenbach považoval ľudí žijúcich v tejto oblasti za prototyp Európanov.

Zverejnené v marci 2017.

Kaukazoidná varieta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaukazoidna-varieta