katolikon

Text hesla

katolikon, gr. katholikon — v Grécku hlavný, zvyčajne najväčší a najvýznamnejší chrám v pravoslávnych (ortodoxných) kláštoroch. Kláštorný katolikon je prístupný verejnosti, konajú sa tam slávnostné verejné bohoslužby. Katolikon môže mať rozličnú architektonickú formu i dispozíciu, jeho súčasťou býva vnútorný (esonartex) i vonkajší (exonartex) nartex, kde sa konajú špeciálne náboženské obrady napr. počas Veľkého týždňa (týždeň zakončený Veľkonočnou nedeľou).

Zverejnené v marci 2017.

Katolikon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katolikon