Katolícka univerzita v Ružomberku

Text hesla

Katolícka univerzita v Ružomberku — verejná vysoká škola konfesijného charakteru založená 2000 s cieľom vzdelávať a vychovávať študentov v duchu katolicizmu. Pôvodne neštátna vysoká škola založená Zriaďovacou listinou Konferencie biskupov Slovenska, 2002 zaradená medzi verejné vysoké školy. Má 4 fakulty (Filozofickú, Teologickú a Pedagogickú fakultu a Fakultu zdravotníctva), Teologická fakulta sídli v Košiciach. V školskom roku 2014/15 mala približne 6 000 študentov, z ktorých približne 4 350 študovalo v dennej a 1 650 v externej forme štúdia.

Zverejnené v marci 2017.

Katolícka univerzita v Ružomberku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katolicka-univerzita-v-ruzomberku