Kátlovce

Text hesla

Kátlovce — obec v okrese Trnava v Trnavskom kraji v záp. časti Trnavskej pahorkatiny, 180 m n. m.; 1 170 obyvateľov (2015). Odlesnené pahorkatinné územie so širokými chrbtami je intenzívne poľnohospodársky využívané, pozdĺž vodného toku Blava zachovaný lužný porast.

Obec písomne doložená 1401 ako Katlowicz, 1405 Katholch, 1438 Kathlowcz, 1482 Kathlo, 1508 Kathlowcz, 1530 Katlócz, 1773 Kattlocz, Katlowetz, Katlowcze, 1786 Katlocz, Katlowce, 1808 Katlócz, Katlowitz, Katlowce, 1863 – 1907 Kátlóc, 1913 Kátló, 1920 Kátlovce.

Patrila Štiborovi I. zo Štiboríc v rámci panstva Dobrá Voda, ktoré mu 1392 daroval Žigmund Luxemburský. Po vymretí rodu Štiborovcov daroval Žigmund Luxemburský 1436 panstvo Dobrá Voda M. Orságovi. R. 1530, 1556 a 1663 napadli obec Turci. Po 1540 sa tam usadili Chorváti. Podľa daňového súpisu z 1553 sa Kátlovce uvádzajú ako majetok hradného panstva Smolenice patriaceho šľachticom z Lučenca, neskôr patrili znova panstvu Dobrá Voda, ktoré od 1584 vlastnili Erdődiovci. Koncom 16. stor. boli v obci doložené panský majer a dva mlyny. Počas povstania Františka II. Rákociho (1703 – 11) dvakrát vyhorela. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.

Archeologické nálezy: polykultúrne osídlenie z viacerých častí obce: stopy osídlenia z neolitu (kultúra s lineárnou keramikou, lengyelska kultúra) a eneolitu i zo železnej doby (lokalita Hradište), výrazné osídlenie z rímskej doby, osídlenie z veľkomoravského obdobia.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol Ducha Sv. (1710, 1731 rozšírený a obohnaný múrom, 1830 pristavaná veža), neskorobaroková kalvária pred kostolom (1774), Kaplnka Panny Márie Lurdskej (1997), niekoľko prícestných sôch, napr. Blahoslavenej Panny Márie (1774), sv. Floriána (1812) a sv. Vendelína (1894). Pamätník slovenského básnika P. Ušáka-Olivu (1990), ktorý sa v obci narodil.

Zverejnené v marci 2017.

Kátlovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katlovce