katastrofizmus

Text hesla

katastrofizmus [gr.] — teória o vývoji Zeme a života na nej sformulovaná 1812 francúzskym paleontológom G. Cuvierom. Vychádzala zo skutočnosti, že vo vývoji zemskej kôry boli obdobia relatívneho tektonického pokoja (zodpovedajú im vrstvy zemskej kôry s odlišnými skamenelinami) striedajúce sa s náhlymi krátkotrvajúcimi ničivými obdobiami katastrof (katakliziem), počas ktorých náhle vyhynula väčšina organizmov. R. 1830 ju vyvrátili Ch. Lyell (→ aktualizmus) a 1859 Ch. R. Darwin (→ darvinizmus).

Zverejnené v marci 2017.

Katastrofizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katastrofizmus