katamaran

Text hesla

katamaran [tamilsky > angl.], aj katamarán — dvojtrupová loď. Pozostáva z dvoch dutých trupov nad hladinou spojených pevnou konštrukciou vytvárajúcou širokú palubu. Katamaran je zvyčajne konštruovaný ako plachetnica, môže však byť poháňaný aj motorom. Oproti jednotrupovým lodiam sa vyznačuje menšou hmotnosťou, veľkou stabilitou a malým ponorom. Vďaka dobrým plavebným vlastnostiam a priestrannej palube má široké uplatnenie nielen v športovom a rekreačnom jachtingu (→ jachta), ale aj v komerčnej plavbe (osobné a nákladné lode), napr. v námornej plavbe sa v súčasnosti využívajú katamarany typu SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull).

Princíp dvojtrupových plavidiel pochádza z oblasti Indonézie a Polynézie, kde sa katamarany dodnes využívajú pri love rýb, pri plavbách medzi susednými ostrovmi ap.

Popis ilustrácie

Osobná loď Twin City Liner pri plavbe po Dunaji z Bratislavy do Viedne

Zverejnené v marci 2017.

Katamaran [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katamaran