Katalóg Henryho Drapera

Text hesla

Katalóg Henryho Drapera [drej-], Henry Draper Catalogue, HD katalóg — astronomický katalóg spektier hviezd s väčšou zdanlivou jasnosťou (hviezdnou veľkosťou), než je fotografická jasnosť deväť magnitúd. Obsahuje aj približné polohy, magnitúdy a spektrálnu klasifikáciu podľa Harvardskej klasifikácie a (kde je to možné) aj krížové odkazy na katalóg Bonner Durchmusterung pre 225 300 hviezd.

Katalóg zostavili A. J. Cannonová a E. C. Pickering a nazvali ho podľa H. Drapera, priekopníka hviezdnej spektroskopie; publikovaný bol 1918 – 24 v 9 zväzkoch v časopise Annals of Harvard College Observatory. R. 1925 – 36 bol doplnený (Henry Draper Extension, HDE katalóg) o 46 850 menej jasných hviezd z vybraných oblastí oblohy a 1937 – 49 o ďalších 86 933 hviezd vo forme hviezdnych máp (Henry Draper Extension Charts, HDEC katalóg).

Zverejnené v marci 2017.

Katalóg Henryho Drapera [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalog-henryho-drapera