Katalánci

Text hesla

Katalánci, vlastným menom Catalans — románska národnosť vo vých. Španielsku; 7 mil. (2002), jedno z najväčších etník v Európe bez vlastného štátu. Územia obývané v Európe Kataláncami sa niekedy súhrnne označujú ako Katalánske krajiny (katalánsky Països Catalans). K nim sa okrem teritórií v Španielsku (Autonómna oblasť Katalánsko, Valencia, Baleáry, vých. okraj Aragónska a malé územie v Murcii) zaraďujú aj kniežatstvo Andorra, ďalej takzvané Severné Katalánsko (katalánsky Catalunya Nord aj Catalunya del Nord, fr. Catalogne Nord; Kataláncami používané označenie území, ktoré Pyrenejským mierom z 1659 postúpilo Španielsko Francúzsku, dnes francúzsky región Okcitánia, departement Pyrénées-Orientales), ako aj mesto Alghero na Sardínii v Taliansku (1354 ho Katalánci dobyli a vyhnali pôvodné obyvateľstvo). Okrem Španielska, Andorry, Francúzska a Talianska žijú Katalánci aj v Nemecku, Argentíne, Venezuele, Mexiku a USA; spolu asi 8 mil. (2002). Hovoria katalánskym jazykom, veriaci sú väčšinou rímski katolíci. Ich kultúrnym centrom je Barcelona, religióznym centrom benediktínsky kláštor Montserrat.

Pôvodne žili v oblasti vých. Pyrenejí, odkiaľ postupne osídľovali pobrežie Stredozemného mora. Za ich predkov sa pokladajú Iberi, ktorých v priebehu histórie ovplyvnili a ovládali Kelti, Kartáginci, Gréci, Rimania, Vizigóti, Alani, Arabi a Frankovia. Od vzniku jednotného španielskeho štátu (resp. od začlenenia Katalánska do neho ako súčasti Aragónska) v 15. stor. viedli boj za nezávislosť, resp. za autonómiu (→ Katalánsko); Valencia, Baleáry a Aragónsko získali autonómiu začiatkom 80. rokov 20. stor. Základy kultúrnej svojbytnosti Kataláncov boli položené už v stredoveku (R. Lull), a najmä v 19. stor. počas katalánskeho národného obrodenia (katalánskej renesancie) nazývaného renaixença (znovuzrodenie, obroda). Prejavuje sa najmä v jazyku a literatúre (→ katalánska literatúra), v ľudových tradíciách (napr. tance sardana a bolangera, zborový spev) a remeslách (umelecké kováčstvo, sklárstvo, keramikárstvo, rezbárstvo, tkáčstvo a i.), katalánski umelci predstavujú významnú súčasť kultúry Španielskeho kráľovstva a spravidla sa zaraďujú do jej kontextu (→ španielska architektúra, → španielska hudba, → španielske divadlo, → španielske výtvarné umenie).

Zverejnené v marci 2017.

Katalánci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/katalanci