kataglaciál

Text hesla

kataglaciál [gr. + lat.] — prechodné obdobie medzi glaciálom a interglaciálom. Zahŕňa obdobie od vrcholného glaciálu po vrcholný interglaciál. Charakterom podnebia naznačuje smer jeho vývoja od studenšieho a drsnejšieho (v glaciáli) k teplejšiemu a vlhkejšiemu (v interglaciáli). Termín kataglaciál vychádza z dynamického chápania vývinu podnebia vo štvrtohorách (kvartéri) a striedania studených a teplých období. Opak: anaglaciál.

Zverejnené v marci 2017.

Kataglaciál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kataglacial