kašrut

Text hesla

kašrut [hebr.] — v judaizme súbor predpisov židovského náboženského zákona týkajúcich sa stravovania. Ustanovuje vhodnosť (resp. nevhodnosť, teda zákaz) určitých potravín na konzumáciu i zásady ich prípravy (z hebr. kašer = vhodný, spôsobilý). Základné predpisy kašrutu, ktoré sú ustanovené v Tóre, boli ďalej rozpracované a vyložené v Halache. Potraviny, nápoje a rituálne predmety, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené predpismi, sa označujú pojmom kóšer, potraviny, ktoré je zakázané konzumovať, pojmom trejfe. Zakázané je konzumovať mäso a vnútornosti (príp. vajcia) určitých zvierat (napr. ošípaných, nepárnokopytníkov, mäsožravých, dravých vtákov a plodov mora). Povolené je konzumovať mäso párnokopytníkov, prežúvavcov (hovädzí dobytok, ovce, kozy, vysoká zver), z rýb druhy, ktoré majú plutvy a šupiny (tuniak, kapor, losos, sleď, pstruh), a z vtákov hrabavú a vodnú hydinu (sliepky, husi, kačky, morky), holuby, prepelice a i. (nie dravce). Zvieratá, ktoré je dovolené konzumovať, je potrebné zabiť podľa židovských zákonov, pričom sa nesmie konzumovať mäso zvierat, ktoré uhynuli alebo ich zabili iné zvieratá. Rituálnu porážku (šchita), ktorá musí byť z humánneho dôvodu rýchla a bezbolestná, vykonáva vyškolený mäsiar (šochet) špeciálnym nožom a stanoveným spôsobom, po nej je potrebné presvedčiť sa, či bola vykonaná správne. V čase porážky nesmie mať stádové alebo voľne sa pasúce, resp. žijúce zviera (s výnimkou rýb) žiadnu chorobu ani chybu vnútorných orgánov. Keďže Tóra zakazuje konzumáciu krvi, všetka krv musí byť z mäsa odstránená (stečením, nasolením). Určité časti zvieraťa sa konzumovať nesmú, napr. niektoré druhy tuku a bedrový nerv, preto sa musia odstrániť alebo sa jedia len predné časti zvierat. Prikázaná je aj oddelená konzumácia mäsa (s výnimkou rýb) a mliečnych výrobkov. Kuchynský riad, ktorý mal kontakt s mäsom, sa nesmie používať na mliečne výrobky a naopak. Potraviny, ktoré nie sú mäsitého ani mliečneho pôvodu (ovocie, zelenina, huby – bezchybné, neobsahujúce červy a hmyz), sa označujú pojmom parve a môžu sa kombinovať s mäsom i s mliečnymi výrobkami.

Zverejnené v marci 2017.

Kašrut [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasrut