kasiterit

Text hesla

kasiterit [gr.], kassiterit, cínovec, SnO2 — minerál, oxid ciničitý. Obsahuje viac než 78 % cínu (gr. kassiteros = cín, odtiaľ názov). Kryštalizuje v tetragonálnej sústave. Zvyčajne je zrnitý, tvorí však aj izometrické a ihličkovité kryštály. Je čierny, hnedý, žltý alebo červenkastý, má diamantový až kovový lesk a biely, žltý alebo svetlohnedý vryp. Často sa vyskytuje v náplavoch, ako aj v hydrotermálnych žilách (spolu s volframitom a molybdenitom), v granitoch a pegmatitoch.

Náleziská: Rusko (Buriatsko), Španielsko (Galícia), Rumunsko, Grónsko, Rakúsko (Štajersko), Kazachstan, Mongolsko, India (Madhjapradéš), Thajsko, Vietnam, Papua-Nová Guinea, Fidži, Burundi, Niger, Rwanda, Somálsko, Svazijsko, Etiópia, Brazília (Ceará), Ekvádor, Mexiko (Sonora), Belize. Na Slovensku sa vyskytuje v Slovenskom rudohorí (Švedlár). Veľký význam mal už v praveku, keď sa spolu s rudami medi spracúval na bronz.

Zverejnené v marci 2017.

Kasiterit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kasiterit