kartonáž

Text hesla

kartonáž [fr.] —

1. výrobky z kartónu alebo z lepenky určené na obaly. Z kartónu sa po jeho potiahnutí tenkým papierom alebo fóliou vyrábajú menšie spotrebiteľské obaly. Hrubá kartonáž z povrchovo neupravenej lepenky slúži na výrobu väčších škatúľ, podľa plošnej hmotnosti môže byť ľahká (do 1 000 g/m2) alebo ťažká (nad 1 000 g/m2). Viacero druhov obalov sa vyrába z vlnitej lepenky. Priestorové obaly (škatule) sa zhotovujú z plošných prírezov, a to skladaním, zlepovaním alebo spájaním drôtenými sponami. Tzv. ťahaná kartonáž (napr. okrúhle škatuľky na syry) sa vyrába tvarovaním plošných prírezov na priestorový obal spôsobom podobným lisovaniu, kartonáž v tvare rúrok, ktorá slúži na navíjanie rôznych papierových, textilných a i. výrobkov, navíjaním a zlepovaním papierových pásov (po pridaní dna a veka vzniknú obaly v tvare valca);

2. výroba obalov z kartónu alebo z lepenky.

Zverejnené v marci 2017.

Kartonáž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartonaz