karosa

Text hesla

karosa [tal. > fr.] — veľký kočiar pre 6 až 8 cestujúcich ťahaný jedným alebo viacerými pármi koní; používal sa v 16. – 18. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Karosa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karosa