Karibské združenie voľného obchodu

Text hesla

Karibské združenie voľného obchodu, angl. Caribbean Free Trade Association, CARIFTA — združenie krajín karibskej oblasti založené 1965 v plážovom rezorte Dickenson Bay (tzv. Zmluva z Dickenson Bay, v platnosti od 1967) neďaleko Saint John’s na ostrove Antigua (Antigua a Barbuda). Jeho vznik priamo súvisel s rozpadom Západoindickej federácie. Zakladajúcimi štátmi boli: Antigua a Barbuda, Barbados a Guyana. V združení sa čoskoro presadil zámer otvoriť sa ďalším členom, rozšíriť svoju pôsobnosť na celú oblasť s cieľom posilniť vzťahy medzi ostrovmi Karibského mora a podporiť rozvoj regiónu prostredníctvom zvýšenia diverzifikácie a liberalizácie vzájomného obchodu. R. 1967 na konferencii v Bridgetowne (Barbados) rozhodli predsedovia vlád o rozdelení vtedajších i potenciálnych členských krajín združenia podľa hospodárskej úrovne na dve kategórie: viac rozvinuté (Barbados, Guyana, Jamajka, Trinidad a Tobago) a menej rozvinuté krajiny (Antigua a Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny). R. 1968 sa členmi združenia stali Dominika, Grenada, Jamajka, Svätý Krištof a Nevis, Montserrat, Svätý Vincent a Grenadíny, Svätá Lucia, Trinidad a Tobago (zároveň bola 1968 podpísaná nová zmluva združenia) a 1971 Belize. R. 1972 sa rozhodlo o pretransformovaní Karibského združenia voľného obchodu na Karibské spoločenstvo, 1973 bola zóna voľného obchodu modifikovaná na spoločný trh a 1. mája 1974 vstupom všetkých členov do Karibského spoločenstva bola činnosť Karibského združenia voľného obchodu definitívne ukončená.

Zverejnené v marci 2017.

Karibské združenie voľného obchodu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karibske-zdruzenie-volneho-obchodu