karibské jazyky

Text hesla

karibské jazyky — rodina juhoamerických indiánskych jazykov. Patrí do nej približne 50 jazykov (napr. galibi, tiriyó, carijona, waiwai, macushi, yukpa, panare, bakairí, salumá, atroari, apalaí, yabarana), ktorými sa hovorilo najmä sev. od Amazonky (Guyana, Surinam, Francúzska Guyana, Venezuela, Kolumbia, sev. Brazília) a na Malých Antilách, čiastočne aj v oblasti súčasného brazílskeho štátu Mato Grosso. V súčasnosti nimi hovorí asi len 36-tis. používateľov najmä vo Venezuele a Kolumbii a postupne zanikajú. Predpokladá sa ich príbuznosť s tupijskými jazykmi. Súčasné klasifikácie karibských jazykov sa zakladajú na geografických princípoch. Český lingvista Čestmír Loukotka (*1895, †1966) ich rozdelil do 24 skupín. Stanovenie definitívnej klasifikácie je sťažené slabou prebádanosťou jestvujúcich jazykov a nedostatkom materiálov týkajúcich sa zaniknutých jazykov tradične zaraďovaných ku karibským jazykom.

Zverejnené v marci 2017.

Karibské jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karibske-jazyky