Karibská rozvojová banka

Text hesla

Karibská rozvojová banka, angl. Caribbean Development Bank, CDB — finančná inštitúcia Karibského spoločenstva so sídlom vo Wildey (Barbados). Založená 1969 v Kingstone (Jamajka), činnosť začala 1970 so základným kapitálom 50 mil. USD. R. 2016 mala 23 regionálnych členov (Anguilla, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Brazília, Britské Panenské ostrovy, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamajka, Kajmanie ostrovy, Kolumbia, Mexiko, Montserrat, Svätý Krištof a Nevis, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Surinam, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos, Venezuela) a 5 mimoregionálnych členov (Čína, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko). Zameriava sa na podporu ekonomickej spolupráce a integrácie menej vyspelých členských krajín. Financuje rozvojové programy v oblasti poľnohospodárstva, cestovného ruchu, dopravy a vzdelávania, pomáha pri optimalizácii využitia zdrojov menej vyspelých členských krajín a pri ich použití na rozvoj hospodárstva i na rast výroby a obchodu. Podporuje rozvoj kapitálových trhov v regióne, ako aj regionálnych trhov, súkromných a verejných investícií i regionálnych a miestnych finančných inštitúcií, mobilizuje finančné zdroje v rámci regiónu i mimo neho. Prostredníctvom poskytovania úverov sa angažuje aj v oblasti ochrany životného prostredia a zrovnoprávňovania postavenia žien v spoločnosti.

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 14. decembra 2017.

Karibská rozvojová banka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karibska-rozvojova-banka