kareta

Text hesla

kareta [tal., špan.] —

1. ľahký dvojkolesový jednozáprahový voz používaný v minulosti na prevoz ťažkých pechotných zbraní;

2. jednoduchý krytý kočiar s dvermi používaný v 17. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kareta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kareta