karentované časopisy

Text hesla

karentované časopisy — recenzované vedecké časopisy registrované a spracúvané Ústavom vedeckých informácií (Institute for Scientific Information, ISI) vo Philadelphii službou Current Contents. Sú považované za významné v danom odbore, akademicky sú hodnotené vyššie a publikovanie v nich je nevyhnutnou súčasťou získavania vyšších akademických titulov a vedeckých hodností. Karentované časopisy je možné vyhľadávať v niektorom zo 7 tematických sérií služby Current Contents Connect dostupnej v rámci internetového portálu Web of Knowledge.

Slovenské karentované časopisy (2014): Acta Physica Slovaca, Acta Virologica, Bratislava Medical Journal – Bratislavské lekárske listy, Chemical Papers, Computing and Informatics, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, Ekológia Bratislava, Ekonomický časopis, Filozofia, General Physiology and Biophysics, Geologica Carpathica, Helminthologia, Historický časopis, Journal of Electrical Engineering, Journal of Food and Nutrition Research, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Kovové materiály – Metallic Materials, Mathematica Slovaca, Measurement Science Review, Neoplasma, Organon F, Sociológia, Studia Psychologica, Wood Research.

Zverejnené v marci 2017.

Karentované časopisy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karentovane-casopisy