kardanový kĺb

Text hesla

kardanový kĺb, krížový kĺb — kĺbové spojenie umožňujúce prenos krútiaceho momentu medzi dvoma rôznobežnými hriadeľmi (zvierajú uhol maximálne 90°), krížová kĺbová spojka. Na koncoch hriadeľov sú vidlice s okami na čapy spojovacieho kríža, ktorý prenáša pohyb z hnacieho hriadeľa na hnaný. Kardanový kĺb sa používa napr. v pohonoch motorových vozidiel a obrábacích a poľnohospodárskych strojov. Nazvaný podľa G. Cardana.

Zverejnené v marci 2017.

Kardanový kĺb [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kardanovy-klb