karbidová lampa

Text hesla

karbidová lampa — prenosné plynové svietidlo, v ktorom je zdrojom svetla horenie acetylénu. Acetylén sa získava priamo, vo svietidle pri reakcii karbidu vápenatého s vodou: CaC2 + 2 H2O → C2H2 + Ca(OH)2.

Svietidlo je rozdelené na dve samostatné komory. V spodnej komore je uložený karbid vápenatý a nad ním je komora s vodou. Z hornej komory voda kvapká na karbid v spodnej nádobe, kde vzniká acetylén a ten je odvádzaný k horáku, kde je po zapálení zdrojom plameňa, hydroxid vápenatý zostáva v nádobe ako odpad. Podľa spôsobu dávkovania vody sa karbidové lampy delia na tlakové a prekvapkávajúce. Karbidové lampy sa na začiatku 20. stor. používali ako banícke kahany, ako reflektory bicyklov a prvých automobilov, ale aj ako súčasť verejného osvetlenia.

Zverejnené v marci 2017.

Karbidová lampa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karbidova-lampa