Karakalpaci

Text hesla

Karakalpaci, vlastným menom Qaraqalpaqlar — turkický národ tvoriaci pôvodné obyvateľstvo Karakalpacka v Uzbekistane (asi 400-tis.; 2012). Karakalpaci žijú i v Chórezmskej (Xorazm viloyati) a Ferganskej oblasti (Farg‘ona viloyati) Uzbekistanu (spolu 522-tis.; 2012), mimo Uzbekistanu i v Turecku, Iráne, Turkménsku, Afganistane, Rusku, Kazachstane a Kirgizsku. Blízki príbuzní Kazachov.

Prvá historická zmienka o Karakalpakoch pochádza z 1598 (listina bucharského chána Abdalláha II.). Ako národnosť sa sformovali koncom 16. stor. Predpokladá sa, že na ich etnogenéze sa podieľali Sakovia, Massageti, Huni, Avari, Chazari, Oghuzi, Pečenehovia, Kumáni, Karakitani i Nogaji. Do polovice 18. stor. žili pozdĺž str. a dolného toku rieky Syrdarja, v pol. 18. stor. sa väčšina Karakalpakov presídlila k Žanadarji, juž. ramenu starej delty rieky Syrdarja. R. 1811 si ich podrobil Chivský chanát, boli presťahovaní k delte rieky Amudarja a 1873 po anektovaní Chivského chanátu ruskými vojskami sa spolu s ním stali súčasťou Ruska (→ Karakalpacko, Dejiny). Ich oficiálnym náboženstvom je sunnitský islam, ale zachovávajú aj mnohé predislamské rituály. Zaoberali sa najmä pastierstvom (najmä hovädzieho dobytka) v kombinácii so závlahovým poľnohospodárstvom a s rybolovom. Vyše 60 % Karakalpakov žije v mestách. Z tradičných remesiel vynikajú rezbárstvo, razba do kože, tkanie kobercov, tkáčstvo a výroba šperkov. Karakalpaci hovoria karakalpackým jazykom.

Zverejnené v marci 2017.

Karakalpaci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karakalpaci