karabinieri

Popis ilustrácie

Príslušníci vojenskej policajnej zložky v Taliansku

Text hesla

karabinieri [fr.] —

1. pôvodne v 17. – 18. stor. druh jazdeckého vojska vo Francúzsku vyzbrojeného krátkou puškou karabínou (význam 1), neskôr boli karabinieri zaradení aj do pruskej, rakúskej a ruskej armády. Paľbou pripravovali útok jazdectva, neskôr sa zmenili na ťažké jazdectvo;

2. tal. Arma dei carabinieri — vojenská policajná zložka v Taliansku, četníci. Karabinieri vznikli 1814 ako súčasť piemontskej armády, tvorili oddiely pešiakov a jazdcov, ktoré boli zapájané do vojenských akcií. Do 2001 boli súčasťou talianskej armády, v súčasnosti majú autonómne postavenie v rámci ministerstva obrany. Ich hlavnou úlohou (vyše 115 000 príslušníkov) je boj s organizovaným zločinom, terorizmom a obchodom s drogami. Plnia aj úlohy na úseku verejného poriadku. Jednotky karabinierov sú dislokované v malých mestách a okresoch so zvýšeným stupňom kriminality.

Zverejnené v marci 2017.

Karabinieri [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/karabinieri