kapsid

Text hesla

kapsid [lat.] — proteínový obal (plášť), ktorý chráni a stabilizuje nukleovú kyselinu (DNA, RNA) vírusu a bakteriofágu. Je zložený z niekoľkých kapsomér, t. j. morfologických jednotiek tvorených jedným alebo viacerými identickými (prípadne rôznymi) polypeptidovými reťazcami, ktoré predstavujú štruktúrne jednotky kapsidu. Počet a priestorové usporiadanie kapsomér okolo nukleovej kyseliny určujú tvar a štruktúru kapsidu. Kapsidy majú spravidla mnohostenovú (ikosaéder) alebo závitnicovú (helix) štruktúru. Kapsid spolu s nukleovou kyselinou tvorí nukleokapsid.

Zverejnené v marci 2017.

Kapsid [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapsid