kaprál

Text hesla

kaprál [tal. > fr. > nem.] —

1. hovorové označenie vojenskej poddôstojníckej hodnosti udeľovanej v minulosti v niektorých armádach (pôvodne v Taliansku, od 16. stor. aj vo Francúzsku a v rímsko-nemeckej ríši, kde nahradila hodnosť rotmajstra). Zodpovedá približne hodnosti desiatnika;

2. prenesene rázny, panovačný človek.

Zverejnené v marci 2017.

Kaprál [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapral