Kaplna

Text hesla

Kaplna — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na styku Podunajskej roviny s Podunajskou pahorkatinou, 149 m n. m.; 739 obyvateľov (2015). Rovinné odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané územie je budované neogénnymi usadenými horninami prekrytými sprašou.

Obec písomne doložená 1289 ako Capolna, 1297 Capella, 1310 Kapulna, 1316 Capulna, 1330 Kapulna, 1342 Kapulna, Capella, 1460 Kappeln, 1543 Capeln, 1773 Kapolna, Kepeln, 1786 Kapolna, Kapellen, Kaplna, 1808 Kápolna, Kapeln, Kaplna, 1863 – 1907 Kápolna, 1913 Erzsébetkápolna, 1920 – 73, 1990 – 95 Kaplná, 1996 Kaplna.

R. 1974 – 90 pričlenená k obci Báhoň. Listina z 1244, v ktorej sa obec spomína ako Capulna, je považovaná za falzum z neskoršieho obdobia. Pôvodne patrila miestnym zemanom, od 16. stor. panstvu Červený Kameň. R. 1530 zničená Turkami, následne osídlená Chorvátmi. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu, sídlisko z bronzovej a laténskej doby a zo stredoveku (10. – 11. stor.). Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety Durínskej (1. tretina 13. stor., tehlový, neomietnutý, postavený v neskororománskom slohu s gotickými prvkami, poškodený v 16. stor., barokovo opravený v 17. – 18. stor., reštaurovaný v 2. pol. 20. stor.), barokovo-klasicistická prícestná socha sv. Jána Nepomuckého (koniec 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017.

Kaplna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaplna