Kaplna

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kaplna — obec v okrese Senec v Bratislavskom kraji na styku Podunajskej roviny s Podunajskou pahorkatinou, 149 m n. m.; 944 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi usadenými horninami prekrytými sprašou, má rovinný reliéf, je odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané.

Obec je písomne doložená v roku 1289 ako Capolna, 1297 Capella, 1310 Kapulna, 1316 Capulna, 1330 Kapulna, 1342 Kapulna, Capella, 1460 Kappeln, 1543 Capeln, 1773 Kapolna, Kepeln, 1786 Kapolna, Kapellen, Kaplna, 1808 Kápolna, Kapeln, Kaplna, v rokoch 1863 – 1907 Kápolna, v roku 1913 Erzsébetkápolna, v rokoch 1920 – 73, 1990 – 95 Kaplná, v roku 1996 Kaplna.

V období 1974 – 90 bola pričlenená k obci Báhoň. Listina z roku 1244, v ktorej sa obec spomína ako Capulna, je považovaná za falzum z neskoršieho obdobia. Pôvodne patrila miestnym zemanom, od 16. stor. panstvu Červený Kameň. V roku 1530 bola zničená Turkami, následne osídlená Chorvátmi. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické nálezy: stopy osídlenia z neolitu, sídlisko z bronzovej a laténskej doby a zo stredoveku (10. – 11. stor.).

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky Kostol sv. Alžbety Durínskej (1. tretina 13. stor., tehlový, neomietnutý, postavený v neskororománskom slohu s gotickými prvkami, poškodený v 16. stor., barokovo opravený v 17. – 18. stor., reštaurovaný v 2. polovici 20. stor.), barokovo-klasicistická prícestná socha sv. Jána Nepomuckého (koniec 18. stor.).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kaplna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kaplna