kapitulské školy

Text hesla

kapitulské školy — v širšom význame stredoveké latinské cirkevné školy zriaďované pri katedrálnych alebo kolegiátnych kapitulách; niekedy v užšom význame len školy jestvujúce pri kolegiátnych kapitulách. Organizáciu a obsah vyučovania kapitulskej školy určovali štatúty kapitúl. Vyučovali na nich členovia kapitúl (za vyučovanie zodpovedal kanonik scholasticus). Kým kapitulské školy pri kolegiátnej kapitule (kapitulské školy v užšom význame) vychovávali kňazský dorast, kapitulské školy zriaďované pri katedrálnej kapitule (katedrálne školy) vzdelávali aj laikov.

Za prvú kapitulskú školu na Slovensku je považovaná škola v Nitre písomne doložená 1111 Zoborskou listinou, v ktorej sa ako jeden zo svedkov uvádza učiteľ Willermus Grammaticus. V 14. stor. je v Nitre doložená kapitulská škola v časti Horné mesto, v ktorej vyučovali nitrianski kanonici Lukáš (1323) a Ján (1328), 1275 existovala kapitulská škola pri Spišskej kapitule a 1302 pri Bratislavskej kapitule (podľa správy z 1338 v nej študovali aj synovia mešťanov a chudobní a podporovalo ju aj mesto).

Zverejnené v marci 2017.

Kapitulské školy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitulske-skoly