Kapitol

Popis ilustrácie

Kapitol, Washington, 1793 – 1863

Text hesla

Kapitol, angl. United States Capitol — budova vo Washingtone, sídlo Kongresu USA, symbol amerického národa. Stavať sa začala 1793 podľa návrhu amatérskeho architekta Williama Thorntona (*1759, †1828), ktorý navrhol stavbu s centrálnou kupolou odvodenou od Panthéonu v Paríži. R. 1800 bolo dokončené severné krídlo. V 1. desaťročí 19. stor. viedol stavbu architekt B. H. Latrobe (do 1817), ktorý pozmenil pôvodné návrhy. Počas anglicko-americkej vojny bol Kapitol britskou armádou vypálený (1814). Na následnej rekonštrukcii (ukončená 1830) sa podieľali viacerí architekti. V ďalšom období boli pôvodné krídla budovy rozšírené (ukončené 1857 a 1859) a 1855 – 63 bola podľa návrhu kapitána Montgomeryho C. Meigsa (*1816, †1892) postavená nová liatinová kupola inšpirovaná kupolou Katedrály sv. Pavla v Londýne, ukončená monumentálnou bronzovou Sochou slobody (1855 – 62).

Budova Kapitolu je postavená v neoklasicistickom štýle, stĺpy majú korintské hlavice. Pozostáva z dvoch krídel (v severnej sídli Senát, v južnej Snemovňa reprezentantov) symetricky usporiadaných okolo centrálnej časti, reprezentačnej sály zaklenutej kupolou a nazývanej rotunda. V nej sú umiestnené sochy slávnych občanov a prezidentov USA (galéria nazývaná National Statuary Hall). Vnútorná výzdoba kupoly obsahuje fresku zobrazujúcu apoteózu G. Washingtona (1865) a vlys s výjavmi z dejín histórie USA (1878 – 1953). Budova Kapitolu bola niekoľkokrát rozšírená aj v priebehu 20. stor., začiatkom 21. stor. k nej bolo pripojené moderné návštevnícke centrum. Čiastočne je prístupná návštevníkom (každoročne ju navštívi niekoľko miliónov turistov), konajú sa tam výstavy. Podľa jej vzoru boli postavené parlamentné budovy aj v ďalších štátoch USA.

Zverejnené v marci 2017.

Kapitol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapitol-0