Kapišová

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Kapišová — obec v okrese Svidník v Prešovskom kraji v severnej časti Ondavskej vrchoviny, 260 m n. m.; 450 obyvateľov (2021). Územie je budované pieskovcami a ílovcami flyšu, má mierne zvlnený pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v roku 1548 ako Capyssowa, Kapyssowa, Kapysso, v rokoch 1567, 1588 Kapyssowa, Kapysso, v roku 1618 Kapissoua, 1773 Kapissova, Kapissowa, 1786 Kapissowa, 1808 Kapissó, Kapissowa, 1863 Kapissó, v rokoch 1873 – 82 Kapisó, 1888 – 1902 Kapissó, 1907 – 13 Kapisó, v roku 1920 Kapišová.

Vznikla pravdepodobne v 1. polovici 16. stor. na zákupnom práve a patrila Makovickému panstvu. Na začiatku 18. stor. bola v dôsledku úteku poddaných vyľudnená, v roku 1772 ju vlastnil šľachtický rod Aspremontovcov. V období 1878 – 1952 tam pôsobil notársky úrad pre viaceré okolité obce. V roku 1896 obec postihol požiar a 1897 veľká povodeň. Počas 1. svetovej vojny ju obsadila ruská armáda. V 2. svetovej vojne bola počas oslobodzovacích bojov zničená (25. – 27. 10. 1944 sa v jej blízkosti odohrala najväčšia tanková bitka karpatsko-duklianskej operácie), po oslobodení obnovená. Pôvodné rusínske obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a chovom dobytka.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám narodenia Panny Márie (1892), v tzv. Údolí smrti medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Písaná je pamätné miesto tankovej bitky (bojová technika rozmiestnená v teréne; expozícia v prírode je súčasťou Vojenského historického múzea v Piešťanoch).

Zverejnené v marci 2017. Aktualizované 28. februára 2023.

Kapišová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapisova