kapilárne pásmo

Text hesla

kapilárne pásmo, kapilárna zóna — hydrol. oblasť v pórovitom prostredí (pôda, zemina, stavebný materiál) nad hladinou vody (najčastejšie nad voľnou hladinou podzemnej vody) obsahujúca kapilárnu vodu a udržiavaná predovšetkým kapilárnymi silami (→ kapilarita). Výška kapilárneho pásma závisí od vlastností pórovitého prostredia (najmä od priemeru pórov v ňom) a pohybuje sa od niekoľkých cm (hrubozrnný piesok) až do desiatok cm (hlinité a ílovité pôdy, tehly, betón).

Zverejnené v marci 2017.

Kapilárne pásmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapilarne-pasmo