kapacitný prúd

Text hesla

kapacitný prúd, nabíjací prúd — chem. elektrický prúd spotrebovaný na nabitie elektródovej dvojvrstvy (molekulového kondenzátora) na hodnotu elektróde vnúteného potenciálu. Kapacitný prúd vzniká vždy, keď sa mení potenciál elektródy. Na rozdiel od faradického prúdu (→ elektrolytický prúd) nie je spojený s chemickými reakciami na elektróde ani v jej blízkosti. Vo väčšine analytických voltampérometrických metód využívajúcich ako analytický signál faradický prúd je žiaduce kapacitný prúd eliminovať, aby sa znížil ich detekčný limit. Zmeny kapacitného prúdu v dôsledku zmeny štruktúry a kapacity elektródovej dvojvrstvy adsorpciou povrchovo aktívnych látok sa využívajú na ich dôkaz a stanovenie.

Zverejnené v marci 2017.

Kapacitný prúd [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kapacitny-prud