Kanurijčania

Text hesla

Kanurijčania — západoafrická etnická skupina v severových. Nigérii (najmä v štátoch Yobe a Borno, čiastočne aj Jigawa a Bauchi). Šiesta najpočetnejšia národnosť Nigérie (po Hausoch, Joruboch, Iboch, Fulboch a Ibibioch; 6 mil., 2013). Menšie skupiny Kanurijčanov žijú i v Nigeri, Kamerune, Čade a Sudáne; spolu asi 10 mil. (2013). Väčšina Kanurijčanov žije v malých dedinách, mnohí sa však prisťahovali aj do miest (Maiduguri). Ako etnikum sa sformovali v období existencie kráľovstva Kánem-Bornu a expanzie štátu Kánem. Obyvatelia, ktorí na nových územiach žili, sa asimilovali a do 13. stor. vytvorili jedno etnikum so spoločným jazykom. V minulosti sa Kanurijčania venovali najmä transsaharskému obchodu, v súčasnosti sa zaoberajú poľnohospodárstvom – pestovateľstvom (proso, cirok, dioskórea, kukurica, bavlník, podzemnica olejná) a pastierstvom (hovädzí dobytok, kozy, ovce), v mestách najmä remeslami (garbiarstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo). Náboženstvo: islam (od 11. stor.), zachovávajú však aj veľa predislamských tradícií a obyčají.

Kanurijský jazyk (kanurijčina; kanuri) patrí do západosaharskej skupiny saharskej vetvy nílsko-saharskej jazykovej rodiny, v ktorej je najpočetnejšie zastúpený (väčšina Kanurijčanov je štvorjazyčná, okrem materčiny ovládajú aj arabčinu, hauštinu a angličtinu alebo francúzštinu). Člení sa na niekoľko príbuzných nárečí. Patrí medzi málo jazykov subsaharskej Afriky s rozvinutou predkoloniálnou literárnou tradíciou. Zapisuje sa písmom ajami (adžami), modifikovanou arabskou abecedou.

Zverejnené v marci 2017.

Kanurijčania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanurijcania