kantovstvo

Text hesla

kantovstvo [vl. m.] — filozofické hnutia nadväzujúce na myšlienkový odkaz I. Kanta. Kantovstvo možno rozdeliť na dve základné obdobia. K predstaviteľom prvého obdobia patria priami Kantovi žiaci a nasledovníci pôsobiaci do pol. 19. stor. (J. G. Fichte, F. Schelling, G. W. Hegel). Raní kantovci Karl Leonhard Reinhold (*1757, †1823) a Salomon Maimon (*1753, †1800) popularizovali Kantovo učenie a obohacovali ho najmä o problematiku funkcie ľudského myslenia a transcendentálneho subjektu. Z ďalších predstaviteľov prvého obdobia kantovstva vynikli Jacob S. Beck (*1761, †1840), Gottlob E. Schulze (*1761, †1833) a J. F. Fries, v porovnaní s pôvodnou Kantovou kritickou teóriou sa však v ich učeniach už výrazne prejavuje úsilie o nové zdôvodnenie psychologickej analýzy poznania. Druhé obdobie kantovstva, nazývané novokantovstvo, sa v Nemecku začalo formovať pod heslom Späť ku Kantovi v 2. pol. 19. stor. vo dvoch nových filozofických školách: v marburskej škole a v badenskej škole.

Zverejnené v marci 2017.

Kantovstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kantovstvo