Kansovia

Text hesla

Kansovia, aj Kanzovia, Kawovia, vlastným menom Hútañga — severoamerický indiánsky kmeň zo Stredozápadu USA. Kansovia pôvodne žili v prérii na dolnom toku rieky Missouri v oblasti dnešných štátov Kansas a Nebraska vo veľkých obydliach kužeľovitého tvaru zhotovených z kôry stromov (počas lovu používali indiánsky stan – típí) polousadlým spôsobom života. Boli organizovaní do 14 patrilineárnych a exogamných rodov. Zaoberali sa najmä pestovaním kukurice, lovom, rybolovom a hrnčiarstvom, neskôr i obchodom (najmä s kožušinami) s Francúzmi. Predpokladá sa, že prvými Európanmi, s ktorými Kansovia prišli do kontaktu (1541), boli Španieli (Francisco Vázquez de Coronado y Luján, *1510, †1554), 1804 sa tam zastavila výprava amerických dôstojníkov Meriwethera Lewisa (*1774, †1809) a Williama Clarka (*1770, †1838). Kansovia mali časté konflikty so susednými i so vzdialenejšími kmeňmi (Čejeni, Osagovia, Omahovia, Líščí Indiáni – Meskwakiovia, Póníovia), bojom s Angloameričanmi sa však vyhýbali.

V súčasnosti žijú najmä na území bývalej rezervácie (Kaw Indian Reservation) v okrese Kay (Kay County) v sev. časti dnešného štátu Oklahoma, kam boli 1873 na základe federálneho zákona z 1872 aj napriek výrazným protestom presídlení; asi 3 000 príslušníkov (2010). Jazyk Kansov (kansa, kanza, kaw, kaánze Íe) patriaci do skupiny dhehiga-kansa siouxskej jazykovej rodiny je veľmi blízky jazyku Quapawov a Osagov.

Zverejnené v marci 2017.

Kansovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kansovia