Kannon

Text hesla

Kannon, plným menom Kannon-bosacu — japonské meno bódhisattvu Avalókitéšvaru. Do 19. stor. sa používalo aj staršie meno Kwannon. Kannon býva zobrazovaný zväčša v ženskej podobe, najmä ako bohyňa milosrdenstva, tzv. tisícruká Kannon (sendžu-Kannon; v skutočnosti však nemá tisíc rúk, ale každá z rúk drží nástroj alebo symbol tisícorakých milosrdných aktov, ktorými sa Kannon prejavuje). Pozlátená socha tisícrukej Kannon od Tankeiho (12. stor.) a ďalších tisíc pozlátených sôch tisícrukej Kannon (12. – 13. stor.) umiestnených v radoch sa nachádza vo významnej buddhistickej sieni Sandžúsangendó v Kjóte.

Zverejnené v marci 2017.

Kannon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kannon