Kanaďania

Text hesla

Kanaďania, anglicky Canadians, francúzsky Canadiens — súhrnné označenie obyvateľstva Kanady (34,3 mil., 2012), ktoré sa ako politický národ bez ohľadu na etnický pôvod či materinský jazyk identifikujú s Kanadou ako multietnickou občianskou spoločnosťou so svojbytnou kultúrou. K postupnému formovaniu kanadskej liberálnej občianskej spoločnosti a kanadskej kultúrnej diverzity dochádzalo v zmysle hodnôt západnej civilizácie (kanadská architektúra a výtvarné umenie, kanadská hudba, kanadská literatúra, kanadské divadlo).

Kanada ako klasická prisťahovalecká krajina s veľkou etnickou a kultúrnou pestrosťou sa v priebehu historického vývoja (→ Kanada, Dejiny) oficiálne stala bilingválnou (Anglokanaďania a Frankokanaďania) a multikultúrnou spoločnosťou (multikulturalizmus). Kanaďania sa hrdo hlásia k politike multikulturalizmu, pretože ich štát ako prvý a zatiaľ jediný kultúrnu pluralitu svojich občanov chráni zákonom. Politické uznanie všetkých etnických a kultúrnych skupín (z historického hľadiska dominovala anglická a francúzska identita takzvaných otcov konfederácie) viedlo v 70. rokoch 20. stor. k prijatiu politiky multikulturalizmu ako štátnej ideológie – prvýkrát oficiálne v Kanadskej ústavnej charte (anglicky Canadian Constitutional Charter, aj Victoria Charter), ktorá bola vyhlásená 1971 vo Victorii a jej ustanovenia boli ako súčasť Kanadskej charty práv a slobôd (anglicky Canadian Charter of Rights and Freedoms, francúzsky Charte canadienne des droits et libertés) zahrnuté 1982 do kanadskej ústavy (Ústavný zákon z 1982, anglicky Constitution Act, 1982, francúzsky Loi constitutionnelle de 1982).

V súčasnosti jestvuje v oficiálnych štatistikách možnosť uvádzať okrem jednej, pôvodnej etnicity (simple) aj viacvrstvovú (polyetnickú) identitu, ako aj možnosť uvádzať aborigénnu identitu. R. 2011 bolo 32 % obyvateľstva Kanaďanov kanadského, 21 % anglického, 16 % francúzskeho, 15 % škótskeho, 14 % írskeho, 10 % nemeckého, 5 % talianskeho a 4 % čínskeho pôvodu, 3,8 % príslušníkov pôvodných národov (Indiáni, Inuiti a Métisi) a i.; v Kanade žije asi 65-tis. Slovákov (→ Slováci v zahraničí).

Náboženstvo: 77 % kresťanstvo (z toho 43,6 % rímskych katolíkov, 29,2 % protestantov, 1,5 % pravoslávnych), 2 % islam, 1,1 % judaizmus, 1 % buddhizmus, 1 % hinduizmus a i., 16,5 % obyvateľstva bez vyznania.

Úradnými jazykmi (od 1969) sú angličtina a francúzština (angličtina je materinským jazykom 57,2 %, francúzština 21,8 % obyvateľov), popri nich v teritóriách (Severozápadné teritóriá, Nunavut, Yukon) aj domorodé jazyky. Približne štyri pätiny obyvateľov žijú v mestách. Pre vhodné klimatické podmienky je väčšina obyvateľstva sústredená v južnej časti krajiny pozdĺž hranice s USA, najhustejšie je osídlená nížina okolo Rieky svätého Vavrinca a východných oblastí Veľkých kanadských jazier. Napriek nízkemu prirodzenému prírastku obyvateľstva sa počet obyvateľov krajiny v dôsledku štátom riadeného a regulovaného prisťahovalectva mierne zvyšuje.

Zverejnené v marci 2017.

Kanaďania [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanadania