kanaánske jazyky

Text hesla

kanaánske jazyky — severozápadná skupina semitských jazykov, ktorými hovorili západosemitské kmene obývajúce najneskôr od 3. tisícročia pred n. l. sýrsko-palestínsku kultúrnu oblasť nazývanú aj Kanaán. Patria sem napr. fenický jazyk, hebrejský jazyk a moábsky jazyk. Všetky kanaánske jazyky koncom staroveku zanikli, obnova hebrejčiny ako hovorového jazyka sa začala koncom 19. stor.

Zverejnené v marci 2017.

Kanaánske jazyky [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kanaanske-jazyky