kampus

Text hesla

kampus [lat. > angl.] — pôvodne v USA a Spojenom kráľovstve uzavretý areál (angl. campus) na okraji alebo mimo mesta zahŕňajúci pozemky a budovy patriace univerzite (vysokej škole), t. j. všetky zariadenia slúžiace študentom a vyučujúcim na výučbu, výskum, štúdium, ubytovanie, šport, oddych ap. V súčasnosti sa termín kampus niekedy (napr. v Európe) používa aj na označenie uzavretého vysokoškolského areálu situovaného v meste, prípadne prenesene na označenie neškolských (napr. firemných) areálov.

Zverejnené v marci 2017.

Kampus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kampus