kamión

Popis ilustrácie

Kamión

Text hesla

kamión [fr.] — veľkotonážne nákladné motorové vozidlo určené na diaľkovú, zvyčajne medzištátnu cestnú dopravu; jazdná súprava skladajúca sa z nákladného automobilu s prívesom alebo z ťahača s návesom alebo s ťažkým prívesom. Celková hmotnosť súpravy je väčšia ako 12 t, ťahač ťažkých prívesov je schopný prepraviť súpravu s celkovou hmotnosťou 200 t. Rozmery a hmotnosť súprav upravujú smernice jednotlivých krajín, v Európe je povolená maximálna výška súpravy 4 m, šírka 2,55 m, dĺžka 16,5 m pri návese (podľa niektorých údajov 13,6 m) a do 25,25 m pri prívese. Americký typ kamióna je zväčša jednonávesová súprava, ťahač je však dlhší než európsky a zvyčajne má motor pred kabínou vodiča, austrálsky typ kamióna, tzv. cestný vlak (road train), nemá obmedzenú dĺžku a k ťahaču bývajú obvykle pripojené 3 – 4 návesy.

Kamión má zvyčajne vznetový motor, ktorý má životnosť viac ako milión km. Súčasťou vozidla sú nádrže na pitnú vodu a palivo (s objemom 600 – 1 200 l). Všetky európske kamióny musia mať obmedzovač rýchlosti, ktorý je nastavený na 90 km/h, a digitálny tachograf na záznam činnosti vodiča. Vybavenie kabíny kamióna (nezávislé vykurovanie, 1 – 2 lôžka, chladnička, varič, klimatizácia, ktorá je v niektorých štátoch povinná, ap.) je prispôsobené na niekoľkodňový pobyt vodiča vo vozidle. Výhodou prepravy tovaru kamiónom je schopnosť dodávať tovar príjemcovi priamo na určené miesto. Jej význam výrazne vzrástol koncom 20. stor., v súčasnosti objem cestnej prepravy tovaru v Európe predstavuje okolo 1 600 miliárd tonokilometrov, čo je 46 % celkovej ročnej prepravy tovaru (3 600 miliárd tonokilometrov).

Zverejnené v marci 2017.

Kamión [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamion