kamenné more

Popis ilustrácie

Kamenné more tvorené ryolitom, Vyhne

Text hesla

kamenné more, skalné more, balvanové more — plošná akumulácia rôzne veľkých úlomkov hornín (balvanov) na svahoch, zriedkavejšie na temenách horských hrebeňov. Vzniká zrútením blokov hornín na svahu napr. pri zemetrasení alebo pri tektonickej aktivite, pričom jeho materiál je gravitačne triedený a najväčšie bloky sa nachádzajú pri úpätí svahu, ako aj mrazovým zvetrávaním, pričom jeho jednotlivé bloky sú približne rovnako veľké. Na Slovensku sa napr. pri Vyhniach nachádza kamenné more sopečného pôvodu tvorené ryolitom (Prírodná rezervácia Kamenné more, vyhlásená 1923, rozloha 13,3 ha) a kamenné more pod hradom Šomoška (leží v Národnej prírodnej rezervácii Šomoška), ktoré vzniklo mrazovým zvetrávaním a je tvorené menšími blokmi bazaltu.

Zverejnené v marci 2017.

Kamenné more [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kamenne-more